Контакт

Универзитетска клиника за неврологија – Скопје
Клинички центар Мајка Тереза, Скопје,
Водњанска 18, 1000 Скопје
тел.:+389 (02)23 111 904
e-mail: nevrolog@t.mk