Category Archives: Sidebar post

Листа на информации од јавен карактер

1. Дејност на Универзитетска клиника за неврологија 2. Организациона поставеност 3. Здравствени услуги 4. Лекари 5. Невролози Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Д-р Слободанка Саздова Бурнеска Тел: 070370565, 071260582 Email: slobodankaburneska@yahoo.com