Category Archives: Sidebar post

Јавни набавки – договори

Договор за јавна набавка на тонери 2017-12-19 140043   2017-12-19 140123   2017-12-19 140516   2017-12-19 140556    2017-12-19 140335   Договор за јавна набавка на Betaferon 1    2   3   4   6   7   8 Договор за јавна набавка на Interferon 1-a   2-a   3-a   4-a    5-a   6-a   7-a   Достава на консолидирана завршна сметка 2016 год   nevrologija.com.mk/…/2017/12/слика1-1.pdf

Read More

Листа на информации од јавен карактер

1. Дејност на Универзитетска клиника за неврологија 2. Организациона поставеност 3. Здравствени услуги 4. Лекари 5. Невролози Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Д-р Слободанка Саздова Бурнеска Тел: 070370565, 071260582 Email: slobodankaburneska@yahoo.com