Category Archives: Clinical News

plazmatron

Преку 300 самостојни терапевтски измени на плазма

Изминативе две години Универзитетската клиника за неврологија изведе повеќе од 300 самостојни терапевтски измени на плазма. Со оваа процедура се лекуваат акутни и хронични воспаленија на периферните нерви, миастенија гравис и други поретки невролошки состојби. Процедурата се изведува со примена на модерен протокол за измена на плазма во согласност со препораките на медицина базирана на

Read More

ctg

Нов апарат за компјутерска томографија

Од почетокот на 2016 год. на Клиниката за неврологија е инсталиран апарат за компјутерска томографија Siemens Somatom Emotion. Овој современ апарат овозможува брза и прецизна дијагноза , пред сé, на пациентите со мозочен удар. Апаратот се наоѓа во просторот на самата Клиника, така што пациентите повеќе не се транспортираат во друга установа за снимање, туку

Read More