Author Archives: admin

Завршни сметки

Превземи документи 2017 1-2017, 2-2017, 3-2017, 4-2017, 5-2017, 6-2017, 7-2017 8-2017, 9-2017, 10-2017, 11-2017, 12-2017, 13-2017, 14-2017 15-2017, 16-2017, 17-2017, 18-2017 Консолидирана завршна сметка за 2017 година   Превземи документи 2016 слика1, слика2 слика3 слика4 слика5 слика6 слика7 , слика8 слика9 слика10 слика11 слика12 слика13 слика14 слика15 слика16  слика17 слика18 Достава на консолидирана завршна сметка 2016 год    

Јавни набавки – договори

Договор за фиксна телефонија и интернет услуги Страна1 Страна2 Страна3 Страна4 Страна5 Страна6 Страна7   Информационен систем за болничко и амбулантско работење Страна1 Страна2 Страна3 Страна4   Договор за јавна набавка на тонери Страна1   Страна2   Страна3   Страна4    Страна5 T1 T2 T3 T4 Договор за јавна набавка на Betaferon 1    2   3   4   6   7   8 Договор

Read More

plazmatron

Преку 300 самостојни терапевтски измени на плазма

Изминативе две години Универзитетската клиника за неврологија изведе повеќе од 300 самостојни терапевтски измени на плазма. Со оваа процедура се лекуваат акутни и хронични воспаленија на периферните нерви, миастенија гравис и други поретки невролошки состојби. Процедурата се изведува со примена на модерен протокол за измена на плазма во согласност со препораките на медицина базирана на

Read More

Листа на информации од јавен карактер

1. Дејност на Универзитетска клиника за неврологија 2. Организациона поставеност 3. Здравствени услуги 4. Лекари 5. Невролози Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: дипл.правник Јана Страшевска Тел: 02 3111-904 Email: nevrolog@t.mk

ctg

Нов апарат за компјутерска томографија

Од почетокот на 2016 год. на Клиниката за неврологија е инсталиран апарат за компјутерска томографија Siemens Somatom Emotion. Овој современ апарат овозможува брза и прецизна дијагноза , пред сé, на пациентите со мозочен удар. Апаратот се наоѓа во просторот на самата Клиника, така што пациентите повеќе не се транспортираат во друга установа за снимање, туку

Read More