Листа на информации од јавен карактер

1. Дејност на Универзитетска клиника за неврологија
2. Организациона поставеност
3. Здравствени услуги
4. Лекари
5. Невролози

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Д-р Слободанка Саздова Бурнеска
Тел: 070370565, 071260582
Email: slobodankaburneska@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *