Листа на информации од јавен карактер

1. Дејност на Универзитетска клиника за неврологија
2. Организациона поставеност
3. Здравствени услуги
4. Лекари
5. Невролози

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Д-р Слободанка Саздова Бурнеска
Тел: 070370565, 071260582
Email: slobodankaburneska@yahoo.com